Reakcja chemiczna i rola katalizatora w niej

Otóż najprościej powiedzieć, że reakcja chemiczna to każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja, zwana substratem, przemienia się w inną, pochodną substancję zwaną produktem. Żeby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie się przynajmniej jednego obecnego w substracie wiązania chemicznego pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania.

Reakcje chemiczne zazwyczaj przebiegają z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej – promieniowania elektromagnetycznego, np. światła lub podczerwieni, ewentualnie promieniowania alfa lub beta lub energii elektrycznej.

Reakcje dzielimy na proste i złożone. Te proste to pojedynczy akt zerwania lub powstania wiązania chemicznego. Występują one bardzo często w przyrodzie.

Większość reakcji chemicznych to jednak reakcje złożone. Dochodzi w nich do zerwania jednych wiązań oraz powstania innych. Każdą złożoną reakcję można zapisać jako ciąg następujących po sobie reakcji prostych, które w takim kontekście nazywają się elementarnymi. Bardzo często jest tak, że zbiór reakcji elementarnych zachodzących podczas reakcji złożonej to inaczej mechanizm reakcji.

Ważną rolą w reakcjach chemicznych pełni katalizator. Jest to substancja chemiczna, która przyspiesza proces reakcji. Ważne jest to, że nie wchodzi ona w reakcję z substratem, a jedynie pomaga w zajściu całego procesu. Rola katalizatorów jest niezwykle istotna i bardzo wielu chemików prowadziło nad nimi badania.

.